Γιατί Ισπανικά?

• Είναι η επίσημη γλώσσα για 402 εκατομμύρια ανθρώπους σε 21 χώρες

• Eίναι βασική γλώσσα στους διεθνείς οργανισμούς όπως ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, ΕΕ

• Σύμφωνα με το Instituto Cervantes υπολογίζεται ότι μέχρι το 2050, 600 εκατομμύρια άτομα θα μιλούν ισπανικά παγκοσμίως

• Σύμφωνα με πρόσφατες στατιστικές, τα Ισπανικά είναι η τρίτη χρησιμοποιούμενη παγκοσμίως γλώσσα στο internet

Διπλώματα

DELE: Διπλώματα Ισπανικής ως Ξένη Γλώσσα, που εκχωρεί το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας.

• ΚΠγ: Διπλώματα Ισπανικής του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδος, για τα επίπεδα Β (Β1 & Β2) & C1.

• Προετοιμασία μέχρι το απαιτούμενο επίπεδο ισπανικής γλώσσας Β2 για την εισαγωγή σε κάποιο από τα τμήματα Ισπανικών σπουδών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, καθώς και του Ιονίου Πανεπιστημίου της Κέρκυρας.

• Είμαι πιστοποιημένη καθηγήτρια Ισπανικών με πολυετή πείρα και παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα Ισπανικών όλων των βαθμίδων.

Στρατηγικές Εκμάθησης

Τι είναι οι στρατηγικές εκμάθησης;

Είναι τα βήματα, οι συνειδητές συμπεριφορές που ο μαθητής ακολουθεί με στόχο να αυξήσει τη μάθησή του και να επιλύσει τα διάφορα γλωσσικά προβλήματα που παρουσιάζονται στη γλώσσα που μαθαίνει.

Με άλλα λόγια ο κάθε άνθρωπος μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με τις προσωπικές του κλίσεις και μπορεί να αναπτύξει τις δικές του τεχνικές και στρατηγικές εκμάθησης.

Μαθαίνοντας ότι υπάρχουν ποικίλες από αυτές τις στρατηγικές, μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις προτιμήσεις μας και μόνοι μας να διαμορφώσουμε τη διαδικασία και το ρυθμό εκμάθησης που θα μας ταιριάζει καλύτερα.


ιδιαίτερα μαθήματα ισπανικών

,

ισπανικά μαθήματα

,

ιδιαίτερα ισπανικά

,

μαθήματα ισπανικών

,

ισπανικά

,

ισπανικα

,

espanol

,

Spanish lessons

,

ispanika

,

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

,

ισπανική γλώσσα

,

DELE

,

καθηγητής ισπανικών

,

καθηγήτρια ισπανικών