Γιατί Ισπανικά?

• Είναι η επίσημη γλώσσα για 402 εκατομμύρια ανθρώπους σε 21 χώρες

• Eίναι βασική γλώσσα στους διεθνείς οργανισμούς όπως ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, ΕΕ

• Σύμφωνα με το Instituto Cervantes υπολογίζεται ότι μέχρι το 2050, 600 εκατομμύρια άτομα θα μιλούν ισπανικά παγκοσμίως

• Σύμφωνα με πρόσφατες στατιστικές, τα Ισπανικά είναι η τρίτη χρησιμοποιούμενη παγκοσμίως γλώσσα στο internet

Glossis.gr

• Είμαστε ένα κέντρο ισπανικών γλωσσών αποτελούμενο από πιστοποιημένους και έμπειρους καθηγητές.

• Τα ισπανικά είναι η μητρική μας γλώσσα και είμαστε κάτοχοι πτυχίων φιλολογίας και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας.

• Είμαστε ειδικά καταρτισμένοι πάνω στην διδασκαλία της ισπανικής γλώσσας ως ξένη, καθώς και στην διαδικτυακή διδασκαλία.

• Έχουμε πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης και αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Γι'αυτό και οι μαθητές μας επιτυγχάνουν τους στόχους τους.

• Ταυτόχρονα, είμαστε πιστοποιημένοι ως εξετάστες των διπλωμάτων του Instituto Cervantes ή του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Έτσι, γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τη δομή και τις απαιτήσεις αυτών των εξετάσεων.

Στρατηγικές Εκμάθησης

Τι είναι οι στρατηγικές εκμάθησης;

Είναι τα βήματα, οι συνειδητές συμπεριφορές που ο μαθητής ακολουθεί με στόχο να αυξήσει τη μάθησή του και να επιλύσει τα διάφορα γλωσσικά προβλήματα που παρουσιάζονται στη γλώσσα που μαθαίνει.

Με άλλα λόγια ο κάθε άνθρωπος μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με τις προσωπικές του κλίσεις και μπορεί να αναπτύξει τις δικές του τεχνικές και στρατηγικές εκμάθησης.

Μαθαίνοντας ότι υπάρχουν ποικίλες από αυτές τις στρατηγικές, μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις προτιμήσεις μας και μόνοι μας να διαμορφώσουμε τη διαδικασία και το ρυθμό εκμάθησης που θα μας ταιριάζει καλύτερα.